Zväčšenie objemu brucha

Čo môže spôsobiť zväčšenie objemu brucha?
Zväčšenie objemu abdomenu znamená, že brucho vyzerá plnšie, alebo zaoblenejšie než zvyčajne. U psov a mačiek dochádza ku takémuto stavu pri rôznych ochoreniach, pričom sa súčasne objavujú aj iné symptómy, ako sú letargia, slabosť, zvýšená námaha pri dýchaní alebo slabší apetít. Tieto symptómy sú dôležitým vodítkom pri stanovovaní diagnózy, preto ich určite nezabudnite Vášmu veterinárovi oznámiť. Niekedy môže byť zväčšenie objemu brucha život ohrozujúcou situáciou vyžadujúcou si neodkladnú terapiu. Príčiny zväčšenia objemu brucha môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

  • Zväčšenie orgánov alebo más
  • Zväčšenie obsahu žalúdka alebo čriev
  • Abnormálna prítomnosť plynu v bruchu
  • Abnormálna prítomnosť tekutiny v bruchu
  • Zníženie tonusu brušnej svaloviny

Tieto základné kategórie môže ďalej rozdeliť na množstvo ochorení, ktoré prispievajú ku distenzii abdomenu, ako napríklad nepriechodnosť čriev, masy alebo nádorové ochorenie, akumulácia tekutiny v dôsledku ochorenia srdca alebo hormonálne dysbalancie. Častým ale chybným názorom je, že zväčšenie objemu brucha je spôsobené nárastom hmotnosti alebo intestinálnymi parazitmi, pravdou však je, že existuje veľa príčin a nasadenie adekvátnej terapie si vyžaduje identifikáciu, ktorá zväčšenie objemu brucha spôsobila.

Ako možno odhaliť vyvolávajúcu príčinu?
Keďže zväčšenie objemu brucha môže byť spôsobené množstvom príčin, je dôležité, aby Váš veterinár pri stanovení diagnózy dodržal určitý postup. Ten obyčajne zahŕňa:

  • Odobratie dôkladnej anamnézy (od Vás ako majiteľa zvieraťa)
  • Kompletné a dôkladné klinické vyšetrenie
  • Vyšetrenie krvi a moču na zhodnotenie funkcie vnútorných orgánov a odhalenie zápalu, infekcie alebo anémie
  • Rentgenologické a/alebo ultrazvukové vyšetrenie hrudníka a brušnej dutiny na neinvazívne zhodnotenie vnútorných orgánov.

Pomocou týchto vyšetrení získame celkový obraz o štruktúre a funkcii orgánov, čím nám umožnia zvoliť si vhodné špecifickejšie vyšetrenia. Medzi tieto špecifickejšie vyšetrenia patrí najmä odber vzoriek tkaniva/tekutiny buď tenkou ihlou (FNA, bez sedácie alebo anestézie) alebo biopsiou (pomocou ultrazvuku alebo chirurgicky, obvykle v sedácii alebo celkovej anestézii) a ich následným vyšetrením, vyšetrenie hormónov, alebo vyšetrenie funkcie srdca.

Aké sú možnosti terapie pri zväčšené objemu brucha
Terapia zväčšeného objemu brucha závisí od vyvolávajúcej príčiny, takže je potrebné túto príčinu odhaliť. Terapia môže byť konzervatívna alebo chirurgická, v niektorých prípadoch potrebuje zviera okamžitý lekársky zásah a starostlivosť.