Výživa zdravého dospelého psa

(alebo ako sa orientovať v ponuke komerčných krmív)

Výživa dospelého psa, približne od 1 roku veku do 5-7 rokov veku v závislosti od plemena a veľkosti psa, je súčasťou preventívnej zdravotnej starostlivosti. Vo všeobecnosti sú cieľmi výživy v skorom dospelom období optimalizácia zdravia, prevencia ochorení, zvýšenie výkonnosti a predĺženie dĺžky života. Psy patria do radu Carnivora (mäsožravce), ich metabolizmus a výživové potreby sa však približujú viacej ku radu Omnivora (všežravce). Domáce psy sú na rozdiel od svojich divokých vlčích predkov dobre adaptované a prosperujú aj pri kŕmení diéty bohatej na škrob. Psy vo svojom kŕmení vyžadujú proteíny, aminokyseliny, esenciálne mastné kyseliny ako napríklad linolénovú a rôzne vitamíny a minerály. Psy na rozdiel od ľudí potrebujú aj vitamín D pretože ho nedokážu syntetizovať z UV svetla. Vitamín C nepotrebujú, pretože tento si dokážu sami syntetizovať. Aj keď vláknina nie je vyložene nutnou výživovou zložkou u dospelých psov, jej prídavok do kŕmenia udržuje zdravie hrubého čreva, kvalitu stolice a poskytuje psovi pocit nasýtenia (prevencia obezity).

Pri výbere Vám môžu pomôcť odporúčania dostupné na internete. Odporúča sa vybrať kŕmenie spoločnosti zamestnávajúcej na plný úväzok certifikovaného veterinárneho výživového špecialistu. Vhodnou kvalifikáciou je PhD vo výžive zvierat alebo diplomantúra z Americkej alebo Európskej akadémie veterinárnej výživy (American College of Veterinary Nutrition (ACVN) alebo European College of Veterinary Comparative Nutrition (ECVCN)). Spoločnosť by navyše mala poskytovať kompletný výživový profil (analýzu) svojich diét.

Pri prevencii obezity sa miesto kŕmenia ad libitum (kŕmenie neustále dostupné, pes sa kŕmi kedy a koľko chce) odporúča kŕmiť psa presne odváženými dávkami, či už používaním štandardných odmeriek dodávaných s kŕmením, alebo vážením na domácej váhe (každá dobrá spoločnosť uvádza doporučenú dávku kŕmenia na obaloch svojich diét). Množstvo kalórií prijatých vo forme maškŕt, ľudskej stravy alebo kŕmenia využívanej na podávanie medikamentov by nemalo presiahnuť 10% celkového denného príjmu kalórií. Pokiaľ kŕmite doma pripraveným kŕmením, je vhodné poradiť sa s osobou certifikovanou vo veterinárnej výžive alebo minimálne s Vaším veterinárnym lekárom.

Základné odporúčania pri výbere komerčného kŕmenia:
  • Zamestnáva spoločnosť kvalifikovaného výživového špecialistu/ov na plný úväzok? Ak áno, môže poskytnúť ich mená a kvalifikáciu?
  • Kto tvoril receptúry ich diét a aké je ich reputácia?
  • Sú diéty testované na základe AAFCO dietetických testov, alebo sú ich receptúry tvorené aby vyhovovali AAFCO výživovým profilom? Ak sú diéty tvorené druhým spôsobom, je receptúra zostavená tak, aby spĺňala požiadavky nutričného profilu, alebo sa robí analýza až hotového produktu?
  • Kde sa kŕmenie vyrába?
  • Akú špecifickú kontrolu kvality spoločnosť používa, aby zabezpečila dostatočnú konzistenciu, kvalitu a bezpečnosť kŕmenia?
  • Môže spoločnosť poskytnúť kompletnú nutričnú analýzu (okrem povinnej) hotového kŕmenia? (V prepočte na energetickú hodnotu ako napr. v gramoch alebo miligramoch na 100 alebo 1000 kilokalórií, alebo percento metabolizovateľnej energie pre proteíny, tuky a sacharidy.)
  • Robí spoločnosť výskum v oblasti veterinárnej výživy a ak áno, je publikovaný v karentových časopisoch?

Upravené podľa WSAVA Global Nutrition Committee: Recommendations on selecting pet foods. Dostupné na: https://www.wsava.org/WSAVA/media/Arpita-and- Emma-editorial/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf

AAFCO: Americká asociácia úradov na kontrolu kŕmenia (American Association fo Feed Control Officials). V Európe podobná organizácia zatiaľ neexistuje, všetko sa riadi smernicami EÚ.