Obezita spoločenských zvierat, čo by ste o nej mali vedieť!

Obezita je akumulácia takého množstva telesného tuku, ktorá môže ohroziť zdravie Vášho psa či mačky. Spôsobená je energetickou nerovnováhou, kedy počas dlhšieho časového úseku dochádza k príjmu vyššieho množstva kalórií, než je jedinec schopný „spáliť“. Obezita začína byť veľkým problémom, pretože podľa štúdií je obéznych 25-45% psov a mačiek.

Vo všeobecnosti majú spoločenské zvieratá nadváhu, keď ich telesná hmotnosť presahuje o približne 15-20% ich ideálnu telesnú hmotnosť. Ak je to o viac ako 20%, už ich považujeme za obézne. Podľa bežne používanej tabuľky so stupnicou od 1-9 (prečítajte si aj tento článok), je ideálna hmotnosť na bode 5. Každý jeden bod smerom hore či dole predstavuje približne 10-15% nárast alebo úbytok hmotnosti. To znamená, že body 6 a 7 predstavujú zvieratá s nadváhou, body 8 a 9 sú už obézne zvieratá.

Aj keď môže byť Váš štvornohý priateľ obézny aj kvôli genetickým faktorom (pohlavie, plemeno a pod.) alebo určitým ochoreniam, zostávajú najčastejšou príčinou obezity faktory životného prostredia a životného štýlu Vášho miláčika. Medzi tieto faktory zaraďujeme spôsob kŕmenia (hltavé, rýchle a pod), kŕmenie navyše (zvyšky z kuchyne, maškrty a pod.), záťaž (mieru a frekvenciu), či je kastrovaný alebo nie a pod.

Je možné, že Váš veterinár bude musieť urobiť niektoré vyšetrenia (vyšetrenie krvi, rentgen, ultrazvuk) aby vylúčil ochorenia podobné obezite (napr. Cushingov syndróm, hypotyreózu), alebo aby vylúčil stavy napodobňujúce obezitu (napr. nadmerná akumulácia tekutiny v brušnej dutine).

Aké sú možné následky nadváhy/obezity?
Hmotnosť Vášho štvornohého priateľa je nutné monitorovať, pretože aj mierna nadváha môže skrátiť život až o 2,5 roka. Okrem skrátenia dĺžky života sa zvyšuje riziko vzniku chronických ochorení a zhoršuje sa kvalita života. V súvislosti s obezitou sa u Vášho zvieratka môžu objaviť nasledujúce patologické stavy, či ochorenia: osteoartritída, cukrovka, problémy so srdcom a cievami, poškodenie obličiek, rôzne formy rakoviny, ochorenia dýchacieho aparátu a podobne. Nástup a rozvoj týchto ochorení je zvyčajne pozvoľný a postupný, preto keď už sa objavia klinické príznaky, sú tieto ochorenia pomerne rozvinuté a chronické.

Ako dokážem u svojho zvieraťa docieliť ideálnu hmotnosť?
Váš veterinárny lekár by s Vami mal najskôr vyplniť dotazník, pretože je nutné dozvedieť sa akým typom kŕmenia je Vaše zvieratko kŕmené, koľkokrát do dňa je kŕmené a akými dávkami, ako často s ním chodíte von a pod. Následne Váš veterinárny lekár zhodnotí a stanoví skóre telesnej kondície a telesnú hmotnosť Vášho miláčika a na základe získaných údajov určí jeho ideálnu hmotnosť. Na dosiahnutie takto stanovenej ideálnej hmotnosti následne Váš veterinárny lekár vypracuje plán redukcie hmotnosti tak, aby nedošlo ku zníženiu komfortu Vášho štvornohého priateľa. Ideálna rýchlosť redukcie u spoločenských zvierat je maximálne 2% aktuálnej telesnej hmotnosti za týždeň.

Keďže pocit sýtosti priamo ovplyvňuje množstvo prijatého kŕmenia, je rozumné začať s redukčným plánom prechodom z bežného kŕmenia na inú, ktoré má menej kalórií než bežné kŕmenie, ale so zachovaným množstvom esenciálnych nutrientov, ako sú vitamíny, minerály, aminokyseliny a pod. Keďže zostane zachovaný objem prijatého kŕmenia, nedochádza pri prechode na takúto diétu s nižšou energetickou denzitou ku pocitu hladu. Pri takejto diéte môžete dávať aj maškrty (napr. ak ich používate ako odmenu), príjem kalórií z nich by však nemal presiahnuť 10% celkového denného príjmu kalórií.

Úplne najlepšie výsledky pri redukcii hmotnosti dosiahnete kombináciou redukcie príjmu kalórií a zvýšenej aktivity (telesnej záťaže, cvičenia). Zvýšenie aktivity totiž bráni úbytku svalovej hmoty počas redukcie hmotnosti. U psov to dosiahnete napríklad častejším venčením, či prechádzkami, hraním sa s hračkami (či už doma alebo vonku). Pomôcť môže aj plávanie, hydroterapia či podvodný pás. U mačiek môžete zvýšenú aktivitu dosiahnuť využitím špecifických hračiek, ako napríklad „kŕmne lopty“, rôzne „ihriská“ (súprava vežičiek a tunelov na šplhanie) a pod. U veľmi ťažkých prípadov, kedy sa nedarí znížiť hmotnosť iba takýmto spôsobom, je možné využiť rôzne „antiobézne“ lieky, ktoré znižujú apetít a absorpciu tuku a/alebo zvyšujú výdaj energie.

Ako môžem zabrániť opätovnému nárastu hmotnosti po jej úspešnej redukcii?
Vy, ako majiteľ, ste dôležitým prvkom pri tvorbe a fixácii ideálnych kŕmnych návykov a správania. V opačnom prípade môže po dosiahnutí ideálnej hmotnosti a vysadení terapie opätovne dôjsť ku jej nárastu. Udržať ideálnu hmotnosť je ľahšie, ak je chudnutie pomalé a postupné. Najdôležitejším krokom je prispôsobenie kŕmnej dávky aktuálnym potrebám zvieraťa a rôznym situáciám (napr. ak sa zníži alebo zvýši telesná aktivita).

Dôležité je aj pravidelná a relatívne častá kontrola hmotnosti Vášho miláčika, aby ste sa uistili, že nedochádza ku žiadnym nežiaducim zmenám. Dôležité je uvedomiť si, že udržanie ideálnej hmotnosti Vášho zvieratka je niečo, čo si môže vyžadovať pravidelné vyšetrenia v dlhodobom horizonte (niekedy aj celý život) a že Vy ste súčasťou (často najdôležitejšou!) tímu, ktorý bude úspešne udržiavať ideálnu hmotnosť Vášho miláčika. Veterinár (prípadne členovia veterinárneho tímu) Vám k tomu dopomôžu najmä odpoveďami na Vaše otázky týkajúce sa redukčného programu Vášho zvieratka.