Kýchanie a výtok z nosa

Kýchanie je reflex, ktorý chráni telo pred vdýchnutím nejakého iritujúceho materiálu. Niektorí psi, najmä psi s krátkym nosom (tzv. brachycefalické plemená) môžu kýchať „obrátene“, to znamená, že vydávajú hlasný, niekedy až prudký nádych podobný chrápaniu. Toto obrátené kýchanie odstraňuje sekrécie a iritujúci materiál zo zadnej časti nosa, pričom môže trvať od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút. Majiteľ si často myslí, že psík, ktorý práve takto obrátene kýcha, sa nevie nadýchnuť.

Ak psík (alebo mačka) kýcha, respektíve obrátene kýcha, častejšie, alebo sa objavil aj nejaký výtok z nosa, môže sa jednať o príznak ochorenia nosa. Malé množstvo čistého výtoku (podobného vode) je obvykle normálne, ale keď je ho veľa, alebo má iný charakter (je hlienovitý, zmení farbu (zelenú, žltú a pod.), alebo obsahuje krv, mali by ste so svojím miláčikom vyhľadať pomoc veterinárneho lekára.

Príčiny kýchania a výtoku z nosa
Ak bol Váš pes nedávno vonku a začal náhle kýchať, môže byť pravdepodobnou príčinou vdýchnutie cudzieho telesa, najčastejšie rastlinného pôvodu (osina, kúsok trávy). Na druhej strane, ak náhle začne kýchať mačka, najčastejšou príčinou je vírusová infekcia. Čo sa týka výtoku z nosa, ten môže byť buď z jednej alebo z oboch nosových otvorov. Najčastejšími príčinami výtoku z nosa sú cudzie telesá, oronazálna fistula (kanálik spájajúci ústnu dutinu s nosovou), tumor, zápal, infekcia (vírusová, mykotická alebo bakteriálna), alebo alergia. Krvavý výtok z nosa môžu spôsobiť aj poruchy zrážania krvi alebo ochorenia spôsobujúce vysoký krvný tlak.

Ak ochorenie postihuje zadnú časť nosa, tak výtok z nosa nemusí byť zreteľný, keďže vznikajúce sekrécie sú väčšinou prehltnuté. V tomto prípade sú príznakmi, ktoré si môžete všimnúť, obrátené kýchanie, hlasnejšie dýchanie, častejšie alebo ťažšie prehĺtanie, zvracanie (alebo „naťahovanie“ na zvracanie), kašeľ (viac o kašli) a zmeny v hlase (zmenené štekanie alebo mňaučanie). Medzi ochorenia, ktoré postihujú zadnú časť nosa patria vdýchnuté cudzie telesá, parazity (Pneumonyssoides caninum, neviem o tom, že by bol na Slovensku diagnostikovaný), vírusové infekcie, polypy, alergie alebo tumory.

Potrebné vyšetrenia
Aj keď štandardné vyšetrenie krvi väčšinou neodhalí príčinu, je potrebné ho urobiť, aby sa veterinárny lekár uistil, že príznaky nespôsobuje ochorenie iného systému než nosa. Štandardné vyšetrenie krvi takisto určí, či je Vaše zvieratko vhodným kandidátom na celkovú anestéziu, ktorá je potrebná pre ďalšie vyšetrenia. Sérologické vyšetrenia (vhodné najmä u mačiek na odhalenie mykotických alebo vírusových ochorení), alebo vyšetrenia zrážanlivosti krvi je takisto vhodné urobiť.

V prípade, že základnými vyšetreniami neodhalíme príčinu a ochorenie nereaguje ani na prvotnú štandardnú terapiu (respektíve terapeutický pokus, ktorý je štandardnou diagnosticko-terapeutickou metódou), je potrebné urobiť ďalšie, sofistikovanejšie vyšetrenia na identifikáciu abnormálnych oblastí v nose. Takýmto vyšetrením je najmä RTG vyšetrenie, oveľa lepšie sú však počítačová tomografia (CT) alebo magnetická rezonancia (MRI). Po identifikácii abnormálnych oblastí v nose by sa následne mala urobiť z týchto miest biopsia cestou rinoskopie alebo nazofaryngoskopie (kamera zavedená do nosa spredu, respektíve zozadu). Pokiaľ je ochorenie difúzne, je možné (využíva sa najmä u mačiek) vykonať aj biopsiu naslepo. Niekedy je vhodné urobiť aj výplach nosa na kultivačné a cytologické vyšetrenie. Bohužiaľ ani všetky tieto metódy nemusia viesť ku odhaleniu príčiny, ktorá zostáva záhadou približne u 33% psov a až 66% mačiek s diagnostikovaným zápalom nosových priechodov.

Možná terapia
U zvieratiek s nešpecifickým zápalom nosa, môže odstrániť klinické príznaky symptomatická („lieči“ iba klinické príznaky, nie príčinu) terapia, ktorá je však vo väčšine prípadov celoživotná. Antibiotiká z dôvodu sekundárnej bakteriálnej infekcie sa nasadzujú iba zriedkavo. Pri ochoreniach so známou vyvolávajúcou príčinou sa nasadzuje špecifická terapia, napr. u mačiek s vírusovým ochorením antivirotiká, u zvierat s vdýchnutým cudzím telesom väčšinou postačuje jeho odstránenie a pod. Takúto špecifickú terapiu Vám určite rád vysvetli Váš veterinárny lekár.