O mne

Univerzitu veterinárskeho lekárstva absolvoval v roku 2001. Po ukončení začal nadobúdať praktické skúsenosti v klinikách v Českej republike, kde sa začal rozvíjať jeho záujem o internú medicínu malých zvierat. V roku 2007 sa vrátil na Slovensko. Začal pôsobiť ako internista v nonstop klinike v Bratislave. Absolvoval niekoľko zahraničných stáží na internistických klinikách renomovaných veterinárnych univerzít (Budapešť, Viedeň, Liverpool). Je autorom alebo spoluautorom viacerých odborných publikácií zameraných na internú medicínu. Je členom autorského kolektívu niekoľkých učebníc. Viedol viacero prednášok na Slovensku aj v zahraničí zameraných na internú medicínu, ultrasonografické vyšetrenie a kardiorespiračné ochorenia malých zvierat. V roku 2012 spoluzakladal Slovenskú spoločnosť felínnej medicíny, ktorej je predsedom.

Členstvo v profesných organizáciách

 • Člen Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (Viceprezident)
 • SkSAVA/FECAVA Director (Slovakia)
 • Predseda a zakladajúci člen Slovenskej spoločnosti felínnej medicíny
 • Člen International Society of Feline Medicine
 • Člen European Society of Veterinary Cardiology
 • Člen Komory veterinárnych lekárov SR

Prednášky

 • Mačka s dýchacími problémami - kedy ide o život a kedy "len" o mačku? (Kongres KVL pre mladých, hotel Inovec, 4/2018)
 • Pes s hnačkou (Tak bežné a predsa vždy iné....) (Kongres KVL pre mladých, hotel Inovec, 4/2018)
 • Ako sa dostanem ku diagnóze FeLUTD, čo to vlastne je a čo s tým? (Kongres KVL pre mladých, hotel Inovec, 4/2018)
 • Krvný náter I a II (cytologický kongres, Bratislava, 3/2018)
 • USG charakteristika srdcových ochorení (echokardiografický workshop, Bratislava, 10/2017)
 • Základy Dopplerovskej echokardiografie (echokardiografický workshop, Bratislava, 10/2017)
 • Základy echokardiografie I a II (echokardiografický workshop, Bratislava, 10/2017)
 • USG charakteristika srdcových ochorení (veterinárne vzdelávanie Anima, 9/2017)
 • USG vs RTG (veterinárne vzdelávanie Anima, 9/2017)
 • Anémie rýchlo a jednoducho (Kongres KVL pre mladých, hotel Inovec, 4/2017)
 • USG vs RTG (Kongres KVL pre mladých, hotel Inovec, 4/2017)
 • Klinické prípady z praxe (predsnemový seminár KVL, Liptovský Mikuláš, 11/2016)
 • USG vs RTG (predsnemový seminár KVL, Liptovský Mikuláš, 11/2016)
 • Vírusové ochorenia mačiek (regionálne semináre KVL, Nitra, Zvolen, Košice, 10/2016)
 • CRF mačiek – nové poznatky a manažment (regionálne semináre KVL, Nitra, Zvolen, Košice, 10/2016)
 • Dýchavičná mačka – čo s ňou? (regionálne semináre KVL, Nitra, Zvolen, Košice, 10/2016)
 • USG pečene a GIT (Veterinární medicina pro praxi, Praha, 5/2016)
 • Základy echokardiografie (USG workshop, Bratislava, 10/2013 a 3/2015)
 • Manažment pacienta po chirurgických zákrokoch na GIT (Endoskopia GI v praxi malých zvierat, Bratislava, 4/2011)

Publikácie

BSAVA Manuál praktickej medicíny mačiek, 2018, člen prekladateľského kolektívu, odborné korekcie
A. Daniš,: Bolesť u mačiek a jej terapia II., Komorový spravodaj, 2/2016
A. Daniš,: Bolesť u mačiek a jej terapia I., Komorový spravodaj, 1/2016
A. Daniš,: Použitie opioidov u mačiek, www.ssfm.sk, 3/2015
BSAVA manuál klinickej patológie, 2015, člen prekladateľského kolektívu
A. Daniš,: Kardiomyopatia a kongestívne zlyhanie srdca Boxera pravdepodobne spôsobené aplikáciou Doxorubicínu, Infovet 4/2014
A. Daniš,: Ruptúra steny žlčového mechúra u 12 ročného kríženca, Infovet 2/2014
Veterinárna medicína pre prax, 2013, člen autorského kolektívu
A. Daniš,: Manažment pacienta po chirurgických zákrokoch na gastrointestinálnom trakte, Infovet, 2013
A. Daniš, D. Valentová,: Infekčná anémia mačiek - klinický prípad, Infovet 05-06/2010
P. Valášek, J. Cíbová, A. Daniš, V. Revajová,: Metastazujúci zmiešaný testikulárny nádor u kryptorchidného psa spojený s hyperestrogenizmom, Infovet 01-02/2010